ALUR KEGIATAN PELAYANAN

ALUR KEGIATAN PELAYANAN

KECAMATAN MAKASSAR

  • PEMOHON MENDAFTARKAN DIRI PADA MEJA PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN MAKASSAR DENGAN MEMBAWA PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN
  • PETUGAS MENCATAT LEGALISASI SURAT PERMOHONAN DAN MENERUSKAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG. (APABILA PERSYARATAN LENGKAP DITERUSKAN, APABILA PERSYARATAN TIDAK LENGKAP DIKEMBALIKAN KE PEMOHON UNTUK DILENGKAPI
  • PETUGAS MENGAJUKAN BERKAS PEMOHON KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG??????????????
  • PEJABAT BERWENANG MENELITI DAN MENANDATANGANI BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT
  • PETUGAS MEREGISTRASI PERMOHONAN YANG TELAH DITANDATANGANI, SELANJUTNYA DIPROSES SESUAI DENGAN JENIS PERMOHONAN YANG BERSANGKUTAN.